Tylko u nas najlepsze promocje i kody rabatowe! Sprawdź nas na smartfonie. Pobierz aplikację!

Regulamin konkursu "Łowca Okazji"

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą "Łowca okazji" i jest zwany dalej: "Konkursem".
2.Organizatorem Konkursu jest portal Kuponos.pl, zwany dalej „Organizatorem”.
3. Nagrody pozyskane zostały ze środków własnych Organizatora.
4. Konkurs trwa od 01 października 2021 do 31 grudnia 2021. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu.
5. Zadanie konkursowe polega na zdobywaniu punktów za wyznaczone akcje na stronie Kuponos.pl

§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) jest użytkownikiem portalu „Kuponos/pl”
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie www.kuponos.pl.pl
b) spełnienie warunków podanych w §2 p.1.
c) założenie konta na stronie Kuponos.pl

§ 3
ZASADY KONKURSU I NAGRODY

1. W ramach konkursu użytkownik ma do wykonania akcje które premiowane są punktami:
a) Założenie konta - 100 punktów!
b) Dodanie okazji - 20 punktów
c) Codzienne odwiedziny portalu - 10 punktów za każdy dzień
d) Ocena okazji przez innego użytkownika - 5 punktów za każdą ocenę​

2. Nagrodami w Konkursie są:
a) Słuchawki bluetooth w ilości 5 sztuk
b) Karta podarunkowa Allegro - 50 zł​ w ilości 5 sztuk
c) Opaska Xiaomi Mi Band​ 5 w ilości 1 sztuki

3. Progi zdobycia nagród:
a) Słuchawki bluetooth - 1000 punktów
b) Karta podarunkowa Allegro 50 zł - 1500 punktów
c) Opaska Xiaomi Mi Band​ 5 - 3000 punktów

4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
5. Użytkownik po przekroczeniu danego progu powinien zgłościć się do organizatora poprzez email i poinformowanie go o wyborze nagrody.
6. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 7 (siedmiu) dni od zgłoszenia, na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail.
7. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
8. Przekazanie nagród nastąpi poprzez wysłanie ich kurierem na podany adres przez użytkownika maksymalnie do 30 dni.

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej.
2. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.
Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.kuponos.pl
Kuponos.pl - kupony, zniżki i promocje
Logo
Zarejestruj Nowe Konto
Porównaj przedmioty
  • Całkowity (0)
Porównywać
0